sobota 27. prosince 2014

SVĚT V ROCE 2015 (VÝBĚROVĚ)

Co lze ve světě očekávat v roce 2015 (výběrově)

Podle předpokladu dosáhne v roce 2015 obyvatelstvo Země počtu 7,2 miliard osob. Očekává se, že ve většině zemí budou lidé žít déle než dosud. Stále více lidí na Zemi bude hovořit anglicky, francouzsky, španělsky, čínsky, rusky a arabsky. V přírůstku obyvatelstva Země připadne na rozvojové země podíl 95%. V nejrozvinutějších zemích světa má žít něco přes jednu miliardu lidí (téměř všichni budou obyvateli nejrychleji rostoucích měst).
Všeobecně se uznává, že odcházející rok 2014 přinesl několik velmi nebezpečných mezinárodních krizí, avšak neztrácí se naděje, že se nakonec, byť značně obtížně, najdou cesty jak se postupně z krizí dostat. Na mezinárodně politické úrovni se rok 2014 nejvýrazněji odrazil především vývojem situace ve dvou zeměpisných zónách. Jsou jimi jsou za prvé Severní Afrika a Blízký Východ, za druhé pak východ Evropy. V prvním případě je možné hovořit o uzavření paraboly “arabských jar” vyznačeném demokratickými volbami v Tunisu a uchopením moci v Egyptě vojenským velením, rozpadem libyjského státu a stále pokračující válkou v Libyi.

Blízký Východ

Na Blízkém Východě vystřídal uměřenost islámských zemí, které se rozhodly osvobodit se od náboženského radikalizmu, mnohem nebezpečnější fenomén reprezentovaný (dnes již neblaze a osudově známými) sunnitskými ozbrojenými formacemi islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), které se vojensky zmocnily severních a východních oblastí Iráku. Od července 2014 až dosud se hnutí ISIL podařilo vyplnit politickou prázdnotu Iráku a další části - silám islámského státu v Sýrii (ISIS) - zasáhnout do občanské války v Sýrii. Nebezpečí spočívá zejména v tom, že “Islámský stát” k sobě připoutává nové generace muslimů z celého světa (nezávisle na jejich původu, vzdělání, sociálním postavení apod.). Ty jsou připraveny fanaticky bojovat  za věc chalífátu a obětovat i své životy. Hnutí ISIL/ISIS vytváří své atributy státní moci - začínají fungovat ministerstva, staví se školy, nemocnice, formuje se vlastní domobrana. Tím se zajišťuje podpora ze strany obyvatelstva, a vstupování dobrovolníků do armády. Přesný počet osob ve vojenských formacích islámského státu není znám, odhaduje se na 30 až 80 tisíc (z toho 10 až 16 tisíc jsou cizinci ze zahraničí). Vojsku velí bývalí důstojníci armády Saddáma Husajna. Výzbroj a vojenská technika byla ve velkých počtech ukořistěna na základnách irácké armády. Islámský stát se stal nechvalně známým masovými vraždami zajatců a zvlášť bestiálními vraždami rukojmích.
Všichni vůdci islámského státu, včetně chalify Abú Bakra al-Bagdádího, prošli americkým táborem pro vězně v oblasti iráckého města Umm Kasr. Podle (neznámo jak důvěryhodných) informací Edwarda Snowdena byl Islámský stát vytvořen speciálními službami USA, Spojeného království a Izraele se zaměřením proti šíitům podporujícím Írán a proti arabským státům, které neuznávají Izrael (jimiž jsou Irák, Sýrie a Egypt).
Nyní to vypadá tak, že ofenzivní schopnosti sil ISIL a ISIS slábnou a v roce 2015 by mohlo docházet k jejich poklesu až do stavu, kdy by se moc chalífátu udržela pouze v sunnitských oblastech Iráku, nebo možná, až do konečného vymýcení těchto sil. Mnohé bude záviset na situaci v Sýrii, kde se kromě přítomnosti ozbrojených skupin ISIS, kříží zájmy Moskvy a Washingtonu v probíhající vyšší a rozsáhlejší hře.
Zdá se, že nová role připadá, při pohledu do roku 2015, Turecku. Turecko dnes stojí před volbou, která může nejen radikálně změnit jeho zahraniční politiku, ale i ohrozit jeho nestabilní zahraničně-politickou koncepci “nulových problémů” se sousedy. Pod hrozbou je nyní spolehlivost regionální vlády Kurdistánu, jako strategického partnera Turecka na Blízkém Východě.
V současné době je po Německu druhým největším exportním trhem pro Turecko Irák, přičemž významná část dodávek exportovaného zboží jde do Kurdistánu. Podpora autonomního Kurdistánu může podlomit ekonomické vztahy Turecka s ostatním Irákem. I když se Kurdistán v současné době jeví jak tureckým, tak i západním investorům jako výjimečně přitažlivý trh, v střednědobé perspektivě jsou s ním spojena značná rizika, jelikož v případě vypuknutí občanské války v Iráku (a takový vývoj nelze pro jeho dosti vysokou pravděpodobnost vyloučit), nastane rychlý konec kurdského ekonomického boomu. V současnosti zřejmě turecká podpora Kurdistánu přináší dividendy, avšak potenciální konflikty mezi iráckou provincií Arbílem a Bagdádem mohou Turecko přinutit vrátit se pro zajištění bezpečnosti k tradiční orientaci své regionální politiky.
Od června 2014 se Turecko prakticky stalo cílem útoků ozbrojenců ISIL a ISIS. Již dříve byla turecká vláda kritizována za účast ve vzniku chaosu, který je charakteristický pro dnešní Irák. Turecko bylo již dávno obviňováno v tom, že propouštělo přes své území ozbrojené džihádisty snažící se vstoupit do řad protiasádovských sil v Sýrii. Avšak klást vinu za radikalizaci občanské války v regionu pouze na Ankaru, je velkým zjednodušením reálné situace. Jak už nejednou ukázala historie džihádistického hnutí, občanské války a represe ze strany vlád, jen posílila podporu extrémistických bojových skupin působících ve jménu islámu místním obyvatelstvem.
Jedno je možné tvrdit s jistotou. Turecko dnes platí velmi vysokou cenu za svoje úsilí o svržení režimu Bašára al-Asáda v Sýrii. V nových politických podmínkách se téměř 900 kilometrová hranice se Sýrií stala pro tureckou bezpečnost stálou hrozbou.
Válka v Syrské arabské republice trvá již od léta 2011 a dosud si vyžádala kolem 200 000 lidských životů a nejméně milion zraněných. Opustit svá bydliště musela téměř polovina obyvatelstva. I za této situace vláda Bašára al-Asáda prokázala svoji stabilitu, požívá podpory obyvatelstva (vládne asi 65% obyvatel) a morální duch armády nikdy nebyl tak vysoký. Vládní vojska vybojovávají dříve zabraná území od islámistických formací zpět. Sýrie využívá podporu Ruska, Číny a Íránu, kteréžto státy ji poskytují kredity i výzbroj. Nepřátelskou stranu podporuje finančně i výzbrojí především Saúdská Arábie, která usiluje o zničení šíitsko-alávistické vlády v zemi. Státy Západu, společně s USA, zásobují zbraněmi i municí tzv. Svobodnou syrskou armádu (paradoxně napojenou na al-Káidu). Většina oddílů této armády se přimkla k hnutí Islámského státu. Pomoc získanou od Západu jim nezřídka zabaví silnější islamisté. Izrael periodicky provádí údery na syrská vládní vojska a dodává povstalcům zpravodajské informace.
Nedojde-li k politickému a diplomatickému řešení, bude v roce 2015 konflikt v Sýrii pokračovat a může i narůstat. Pokračující destrukce syrské infrastruktury, spolu s neurčitostí a neustálými změnami průběhu bojových linií, bude dále ztěžovat uskutečňování humanitárních akcí. Od poloviny roku 2014 je podle kvalifikovaných odhadů 10,8 milionů lidí, z 22 milionového obyvatelstva Sýrie, tak postiženo konfliktem, že potřebují humanitární pomoc. Na území Sýrie je přes 33 000 uprchlíků a lidí hledajících azyl, převážně z Iráku, menší počet z Afghánistánu a Somálska.
Zatímco USA připravují další podporu a posílení bojujících rebelantských formací s různým složením a usilují o to, aby se rok 2015 stal ve válce pro jimi podporované síly rokem přelomu, má se koncem ledna 2015 v Moskvě uskutečnit čtyřdenní setkání vládních představitelů Sýrie a opozice. Na setkání budou pozváni představitelé nejširšího spektra syrské opozice. Podaří-li se proti sobě bojující strany skutečně posadit za jednací stůl, bude to pro budoucí možné mírové řešení konfliktu, normalizaci situace a pro celé světové společenství velkým úspěchem.
Pokud jde o trvale konfliktní situaci mezi Izraelem a Palestinou, nelze toho o roku 2015 mnoho říci. Trvá nebezpečí, že se skutečné problémy jako vždy zamluví, když se namísto seriózní politické analýzy situace budou stále jen opakovat fráze o naději a dobrých úmyslech, avšak nové rozhodné kroky vedoucí k vytvoření a odpovídajícímu naladění vztahů dvou států nebudou následovat.

Ukrajina, východ Evropy a Rusko

Krize na Ukrajině a kolem Ukrajiny je stále příliš živá. Země představuje osudový kámen úrazu mezi Ruskem a Spojenými státy. Trvající zostřování krize je odrazem mimořádně špatných vztahů mezi Washingtonem a Moskvou. Dvoustranný dialog se posunul o mnoho let zpět. A aby toho nebylo málo, do konfrontace mezi Vladimirem Putinem a Barackem Obamou se vklínila ještě i Kuba. Dosažení dohody s “Ostrovem svobody” je možné považovat za velmi zdařilý krok amerického prezidenta, a to i přesto, že, rok 2014 se charakterizoval mimořádně vysokou aktivitou ruského prezidenta.
Vladimir Putin byl právem označován za člověka roku 2014. Ukázal, že je schopen mnohého - do značné míry sblížil Asádovu Sýrii se Západem (a tím předešel nepředvídatelným důsledkům hrozby eskalace konfliktu), předal světovému společenství arzenál chemických zbraní Damašku, zkrotil Írán, aby se otevřela cesta k jednání o jaderné otázce, odřízl od Ukrajiny Krym a připojil jej k Rusku, a na hlubší objektivní zhodnocení čeká i jeho skutečná role sehraná při tom, jak se vymkla z moci velmi problematického (Západem vehementně podporovaného) Kyjeva výbušná území jihovýchodu Ukrajiny.
Poslední čtvrtletí odcházejícího roku 2014 nechalo vyplout na povrch dřímající problémy Ruska s jeho národní ekonomikou, kriticky závislou na trzích s energetickými nosiči. Země přistoupila k nacházení a získávání alternativních strategických partnerů, jako reakci na Západem uvalované sankce, pokles cen ropy a další faktory působící na pokles rublu a celkově ekonomiky státu, z kterého se má ekonomika až dva roky vzpamatovávat.
Je možné, že v roce 2015 bude Putinovo Rusko v zahraniční politice zastávat mírnější pozice a ve vojensko-politické oblasti, že dojde k většímu či menšímu poklesu aktivity.
Všeobecně se ví o tom, že příslušné orgány amerického vedení v Rusku skrytě vyhledávají a organizují vnitřní politické síly, které by mohly pomoci svrhnout prezidenta V. Putina. Pokračující pokusy o destabilizaci, které podkopávají mírové urovnání vojenského konfliktu na Ukrajině, vedou k zvyšování role a posilování potenciálu NATO v Evropě. Je zřejmé, že Ukrajina má nesmírně daleko ke splnění kritérií pro vstup nových států do Severoatlantické aliance a nový generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se v tom smyslu vyjadřuje zcela jednoznačně. Přesto Kyjev dělá zbytečné a nikomu neprospívající gesto - zrušení neutrálního, tj. mimoblokového postavení země. Proč asi?
A Vladimir Putin bude jistě dost ostražitý na to, aby mohl spolehlivě zneškodnit “bombu”, snaživě umisťovanou pod jeho prezidentské křeslo. Snad bude moci i neutralizovat kroky vedoucí k zintenzivňování strategie studené války a podaří se mu namísto toho dospět k vedení tolik potřebného širokého dialogu.
Začaly se publikovat předpovědi ekonomů k základním ekonomickým ukazatelům Ruska na rok 2015. Američtí ekonomové všeobecně soudí, že rok 2015 bude pro Rusko špatným rokem. Průměrná hodnota inflace, předpovídané pro rok 2015 má činit 3,6%. Podle pesimistů má efektivnost ruské ekonomiky poklesnout o 7,9%, téměř o tolik, jako v krizovém roce 2009.

Širší a obecnější pohledy na svět roku 2015

Ve světové ekonomice se mají v roce 2015 obnovit vysoká tempa růstu, podobná těm, jaká byla v 60. až 70. letech minulého století. To mají způsobit politické tlaky - obyvatelstvo bude zainteresováno v dosahování vysokých životních standardů, globalizovaná ekonomika bude rychleji vstřebávat nové přínosy vědy a technologií, vstup na mezinárodní trhy bude jednodušší. Chronické nemoci ekonomiky, především finanční a energetické krize, však nikam nezmizí. Hlavními hrozbami pro budoucí rozvoj ekonomiky mají být spád ekonomiky USA, demografická krize v Evropě a Japonsku, skutečnost, že Čína a Indie neudrží vysoká tempa ekonomického růstu, země Východní Evropy, bývalého Sovětského svazu a Latinské Ameriky, které uspokojivě nereformují své finanční instituce a nezajišťují potřebný stupeň rozvoje svých ekonomik.
Spotřeba energií se má zvětšit o 50%. Přitom se již bude využívat 80% nalezených světových zásob ropy a 90% zásob plynu. Země Blízkého Východu, Afriky, Jižní Asie a severní Číny budou čelit ostrému nedostatku pitné vody (a dodnes není jasné jak tento životně kritický problém řešit).
Dvě oblasti technologií se budou rozvíjet zvláště rychlými tempy - informační (a komunikační) technologie a biotechnologie. Společenství roku 2015 bude ještě více globalizované, technologie budou vytvářet stále nové možnosti komunikací a provádění byznysu v celosvětovém měřítku.
Nízká úroveň řízení velmi velkých měst (megapolisů, tj. nad 10 milionů obyvatel) způsobí, že kvalita života a zdraví jejich obyvatel bude horší než v roce 2014. Z druhé strany, se projeví tzv. “demografické dividendy”, tj. růst počtu práceschopného obyvatelstva, zlepšení kvality vzdělávání a lékařské péče. Obyvatelé většiny průmyslově vyspělých zemí mají z uvedených důvodů žít déle. Porodnost v těchto zemích se bude snižovat a počet seniorů (přes 65 let) převýší počet práceschopných lidí. S těmito problémy se má setkat nejen Evropa a Japonsko, ale i Čína a některé postsovětské státy. Největšími problémy lidstva budou krize energetických zdrojů, ekologie, organizovaný zločin, obchodování s narkotiky, epidemie (např. AIDS, Ebola) a terorizmus.
Výroba potravin bude vcelku odpovídat počtu obyvatelstva na Zemi, avšak špatné podmínky zpracování, skladování, přepravy a rozdělování potravin se negativně projeví na zásobování mnoha regionů planety. Ve zvláště těžké situaci se ocitnou obyvatelé afrických zemí. Také ale země s represivními režimy a státy, které budou vést vojenské konflikty se sousedy nebo vlastními občany. Přírůstky ve výrobě potravin budou v některých asijských a postsovětských státech.
V roce 2015 se prohloubí dělení zemí na “starý svět” a ”nový svět”. Do”starého světa” se budou počítat země s režimy, ve který se projevuje politický, náboženský, ideologický nebo etnický extrémizmus, což se nevyhnutelně odrazí na ekonomické situaci těchto zemí. K ”novému světu” budou patřit státy, které se aktivně a pozitivně účastní života světového společenství a kladou důraz nikoli na upevňování nějakých pseudoideologických koncepcí, ale na rozvoj ekonomiky a pokročilých technologií. Očekává se, že globalizace značně zvýší otevřenost a transparentnost vlád a projasní používané rozhodovací mechanizmy.
Nakonec, je zřejmé, že význam státních institucí ve světě podstatně poklesne. Globalizační procesy nutně zvýší význam struktur byznysu, nadnárodních nekomerčních a společenských organizací, které budou uskutečňovat stále větší a důkladnější kontrolu činnosti vlád. Důsledky těchto procesů je dnes těžké předpovědět, jen se zdá být jasné, že země s neefektivními vládami se budou rychle dostávat do pozice poražených, a že rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými zeměmi bude mnohem výraznější než dnes.
V roce 2015 ještě více zesílí procesy migrace lidí a různé národní diaspory budou hrát stále významnější roli. Očekává se, že to, spolu s dalšími faktory, může snížit pravděpodobnost vypuknutí válečných konfliktů velkého měřítka. Zato se nesníží, ale naopak se asi zvýší, počet menších etnických a náboženských konfliktů vznikajících většinou kvůli kontrole zásob energetických a vodních zdrojů. Vypadá to, že také známá “horká místa” asijsko- tichomořského regionu (Indie-Pákistán-Čína, Blízký Východ, Čína a Taiwan, atd.) zůstanou a přibudou k nim další.
Obloukem se vracíme k tomu, že zřejmě nejdůležitější mezinárodně-politickou událostí, která se očekává od příštího roku 2015 budou jednání o urovnání situace na jihovýchodě Ukrajiny. Bez ohledu na křehké příměří vyhlášené mezi ukrajinskými ozbrojenými silami a místní domobranou na začátku prosince 2014 a volby, které proběhly v jednostranně vyhlášených republikách (Doněcké a Luganské), zůstala otázka o tom, budou-li uvedené republiky nadále součástí Ukrajiny viset ve vzduchu. Kyjevská vláda, která prohlásila, že Donbas je součástí Ukrajiny, svou činností, tj. provedením operace s charakterem trestné výpravy (a názvem protiteroristická), nesmyslným bombardováním měst a vesnic, však udělala všechno pro to, aby se obyvatelé obou republik součástí Ukrajiny necítili. Přesto však se vyhlášené (ale i dodržované) příměří může stát základem opravdového politického urovnání konfliktu a skutečného ukončení občanské války.
Je jen logické, že kritickou se stala i ekonomická situace na Ukrajině. Země se fakticky dostala na hranu neschopnosti plnění svých základních státních závazků (defaultu). Podle prohlášení premiéra A. Jaceňuka může Ukrajinu zachránit před defaultem mezinárodní dárcovská konference. Předpokládá se, že by ji Evropská komise mohla zorganizovat někdy začátkem roku 2015. Na řešení klíčové otázky, jakou je budoucí vývoj ukrajinská krize, čeká mnoho dalších souvisejících zásadních problémů.

Závěrem

Nejsou bohužel žádné opravdu realistické náznaky toho, že se v hlavních událostech a procesech negativní tendence z roku 2014 v novém roce brzy změní na pozitivní. Zatím trvá to, že procesy zahájené “arabským jarem” přinášejí namísto demokracie, buď válku typu “řízeného chaosu”, nebo nový autoritativní režim. V Egyptě bojuje armáda a policie na Sinajském poloostrově s místními teroristy. Libye je stále zachvácena krutou občanskou válkou. V Jemenu dochází k bojům mezi šíity a sunnity jak v provinciích, tak i v hlavním městě San’a. Na územích Iráku a bojující Sýrie se zabydlelo hnutí za Islámský stát ISIL/ISIS, které si dalo do štítu celosvětový džihád. Radikální džihádizmus se rozpíná na jih - do Mali, Čadu, Kamerunu, Nigérie a Středoafrické republiky.
Blízko středu Evropy stále je stále hrozbou závažné ohnisko nestability - konflikt na Ukrajině. Spojené státy tvrdě vyrazily proti strategickým konkurentům, tj. Rusku, a méně otevřeně i Evropské unii. NATO zintenzivňuje svoji aktivitu a rozšiřuje vojenskou infrastrukturu u ruských hranic. Jako by vše spělo k nové studené válce (pokud v ní již nejsme).
Bourá se bezpečnostní systém v Evropě. Pokračují procesy rozpadu států a revize hranic. V některých státech “staré dobré Evropy” periodicky sílí separatistické tendence. Nazrávají etnické a náboženské konflikty mezi původními Evropany a migranty.
Dosavadní svět a Evropa není světem a Evropou většiny obyvatelstva. Lidé žádají změnu. Namísto světa a Evropy se strachem z nezaměstnanosti, staroby a chudoby, neschopnosti zajistit slušný život všem vrstvám obyvatelstva, s režimy sloužícími zájmům oligarchů a bankéřů se volá po světu a Evropě sloužící potřebám naprosté většiny lidí.
Změna je možná a je naděje, že k ní dříve či později dojde. Ti, kteří tvrdí, že změna možná není, to opírají o své zájmy a důvody, pro které je pro ně jakákoli změna nevýhodná. Většinoví obyvatelé potřebují, aby se svět a Evropa znovu sjednotily a rekonstruovaly na multipolární, demokratické a progresivní bázi.

středa 17. prosince 2014

K SITUACI NA JIHOVÝCHODĚ UKRAJINY
Střety idejí a zájmů na jihovýchodě Ukrajiny

Charakteristika vojenského vedení povstaleckých sil

Od té doby co vojenské síly povstalců po dlouhých měsících obrany proti vojenským silám Kyjeva přešly nakonec do protiútoku, nedávno přerušeného křehkým příměřím, se na přetřes dostaly otázky co jsou to za síly ty jednotky domobrany Doněcké lidové republiky a Luganské lidové republiky a kdo je vede. Zejména se zvýrazňují údaje o náboženském pravoslavném základě složení a pohnutek vedení těchto sil. Právě z hlediska národovecké ideologie a náboženské víry je celkové situace a konfliktnost možného dalšího vývoje v těchto kritických oblastech nesmírně komplikovaná. Velmi konfliktní jsou ideologické názory a náboženské postoje mezi činiteli a vojenskými veliteli povstaleckých sil.

Zasazení problému do rámce celkové situace území Ukrajiny

Ve vědomí většiny obyvatel Ukrajiny jsou logicky hlavními tématy současné problémy země, ve které žijí. V hlavě mají stále nové informace, které se jim aktuálně dostávají, to co bylo před týdnem, měsícem, rokem, desetiletím je zcela upozaděno. Mají narušený souvislý obraz historie a světa kolem nich, narušený systém duchovních hodnot. A proto se dá takovým obyvatelstvem poměrně snadno manipulovat. Přes 20 let se narušoval jakýkoli souvislý a objektivní obraz světa.
Mozky velké části ukrajinských obyvatel se cílevědomě dostávaly pod působení skupiny oligarchů, kteří paradoxně třeba vůbec nebyli ukrajinské národnosti. A ti měli za zády patrony ze Západu. V ukrajinských elitách se v sovětské době udržovala rusofobie s tradicí od doby Tarase Ševčenka, nebo ještě dřívější. V tom duchu byl národ, zejména v západních částech země vychováván a duchovně zpracováván. Během liberálních 25 let se rusofobní nálady uměle a intenzivně přiživovaly. Osudným pro vývoj Ukrajiny se stal kyjevský “Majdan” a to, co po něm následovalo.
V prostředí ostrých válečných střetů vznikl obrovský problém a současně výbušná situace s ukrajinskými uprchlíky z jihovýchodu země hledajícími záchranu v Rusku. Logicky se to jeví jako jedna ze součástí plánu kyjevského vedení. Vypadá to tak, že plán předpokládal zničení infrastruktury Donbasu, aby tam pro obyvatelstvo nastaly neúnosné podmínky a to, aby pak lidi přinutilo masově odcházet do Ruska.
Doněcké letiště před a po.jpg
Doněcké letiště Sergeje Prokofjeva před a po válečném zničení
Je zřejmé, že cílem kyjevského vedení (a zřejmě jeho západních patronů) se stala destabilizace situace v Rusku. K tomu bylo nutné vytvořit obrovský proud utečenců. To mělo za prvé oslabit Rusko ekonomicky - zajišťovat pro utečence potraviny, práci a bydlení při dalším značném zvětšování počtu uprchlíků, k tomu by Rusku nemusely stačit síly a prostředky. A za druhé, takový obrovský proud uprchlíků z Ukrajiny by mohl ve válečné vřavě přivodit velký masakr lidí. Každá salva houfnic při palbě na Doněck, může způsobit přírůstek tisíců uprchlíků. Doněck se změnil na přízračné město, ve kterém zůstala jen asi třetina obyvatel. Děti a mladé ženy prakticky vymizely z ulic, téměř zmizela auta, přestaly jezdit autobusy. Přičemž uprchlí obyvatelé se chtěli vrátit, doma je doma. Při velké míře zničené infrastruktury města nebyl však návrat vůbec jednoduchý.
Území bojů na jihovýchodě Ukrajiny-č.jpg
Místa hlavních bojů na území DLR a LLR

Vedoucí činitelé a velení vojenských sil povstalců

Snad nejlépe a nejobsažněji vystihuje podstatu povstaleckých vojenských sil na jihovýchodě Ukrajiny charakteristika z vyjádření vlivného pomocníka bývalého ministra obrany Doněcké lidové republiky (charizmatického Igora Ivanoviče Strelkova, jehož vlastní jméno je Igor Vsevolodovič Girkin) - Igora Michajloviče Druze.
Igor Ivanovič Strelkov.jpg
Igor Ivanovič Strelkov - bývalý ministr obrany DLR a uznávaný vůdce povstaleckých sil
Igor Druz.jpg
Igor Michajlovič Druz - pomocník Igora Strelkova
Tak tedy Igor Druz, se o vojenských silách povstaleckého jihovýchodu Ukrajiny vyjádřil tak, že jsou armádou “Nového Ruska” (celý text níže je obsahem jeho vyjádření) a představují kontrarevoluci, která je proti všem revolucím, i říjnové roku 1917, i ruské z roku 1991 i ukrajinské z roku 2004, i nedávné ukrajinské 2014. Je pro návrat k historickému Rusku a její válka je svatá. Je pro «Svatou Rus», pro pravoslavný typ státu, pro náboženský a sociální stát, proti oligarchům, liberálům a fašistům. Zdůrazňuje, že to ovšem neznamená, že někdo bude pro jiné náboženské vyznání poškozen.
Pravoslaví však má dostat status státního náboženství. Vytvářet ideologii takového státu vůbec není nutné. V učení pravoslavné církve je jasně popsáno jaké mají být vztahy církve a státu. Povstalecká armáda chce zřídit institut plukovních kaplanů a již nyní má plukovní kněze. Mají své farnosti, přijíždějí však k vojákům.
V armádě Nového Ruska jsou i komunisté, i ateisté. Jsou to však takoví “levičáci”, které by jacíkoli trockisté za jejich lásku k Rusku zastřelili. Jádro nové armády je pro historickou cestu Ruska z doby kdy bylo silné a jeho síla rok od roku vzrůstala. Přikázání “nezabiješ” se neporušuje, ozbrojeného nepřítele vlasti je možné zabít. Kyjevské ukrajinské síly likvidují mírumilovné obyvatelstvo, což znamená, že se postavili proti základům křesťanské víry. Podle pravoslavného učení platí jednota Ukrajiny, Běloruska a Ruska. A tyto země odmítají to, že by chtěly být s prohnilým jazykově sjednoceným Západem - antikristem této doby.
Armáda Nového Ruska zavedla (v Doněcku) určitý pořádek: poslala do centra města vojenské hlídky, u vojenských útvarů zavedla “suchý zákon”. V armádě Nového Ruska byly zakázány necenzurované hrubé nadávky. I to je důležité opatření k zavedení pořádku. Ve Strelkovově rozkaze se uvádí, že armáda je pravoslavná, bojuje za ideu a nepatří se, aby voják pravoslavné armády používal výrazy urážející Boha a Matku Boží. Státní status pravoslaví je právně zakotven. Mezi vojáky jsou i takoví, kteří nevyznávají pravoslaví, jde však o absolutní menšinu. Neznamená to, že budou nuceni vyznávat většinovou víru druhých vojáků, že se budou potlačovat jejich práva. V carském Rusku také nebyli v armádě samí pravoslavní, byla to však pravoslavná armáda, a nikdo v ni nebyl pronásledován. Například islamisté měli dokonce obdobu Svatogeorgijevského řádu.
Úkolem armády Nového Ruska je nejdřív zastavit útok nepřítele a potom zavést pořádek na celém území Ukrajiny. Kyjevští teroristé musejí být bezpodmínečně potrestáni, jsou to váleční zločinci. Armáda Nového Ruska má za úkol osvobodit Kyjev a další oblasti, které jsou nyní podmaněny kyjevskými teroristy. Ukrajinská, po zuby ozbrojená armáda, nic nezmůže proti silám armády Nového Ruska, která je svým válečným potenciálem nesrovnatelně slabší, zato však silnější duchem, má jasnou a železnou motivaci. Hájí Svatou Rus a sociální spravedlnost proti fašizmu. A buduje křesťanský sociální stát “Nové Rusko”, který se v této části Ukrajiny stane oporou ruského světa. V ideálu chce zavést pořádek na celém území Ukrajiny.
Potud vyjádření vlivného Igora Druze. Tak tedy vypadá idea o výsledku vítězné osvoboditelské války - vytvoření křesťanského sociálního státu Nového Ruska. Nebudeme to zde komentovat, myslet si o tom můžeme cokoli, nicméně je nutné vzít to v úvahu.
Tato idea doslova oslnila vůdčí osobnosti domobranců. Sdílejí ji i takoví velitelé jako iniciátor a vůdčí osobnost odporu proti kyjevskému vedení v Lugansku, velitel jedné z brigád Alexej Mozgovoj. Samozřejmě i sám hrdina obrany Slavjansku - Igor Strelkov. V armádě Nového Ruska doslova zavládl kult Igora Strelkova, proto jeho pozdější opuštění postu ministra obrany DLR bylo mnohými hodnoceno jako úder proti morálnímu duchu povstalců.
Ani Igor Druz nešetří velkými slovy v charakteristice svého druha. Říká, že Igor Strelkov je bezpochyby člověkem ideje. Je absolutně neúplatný, vůbec ho nezajímají peníze, nestojí o drobné ani velké výhody, nechce sbírat politické dividendy. Pokládá se čistě za vojáka. Je to bystrý a vzdělaný bojový důstojník, který prochází již čtvrtou válkou. Je odvážný a nebojí se jít do jakéhokoli rizika. Na první místo staví čest vojáka, nepokládá se za politika, považuje se za obránce pravoslaví a ruského světa. Již zmíněný A. Mozgovoj je přesvědčen o tom, že se I. Strelkov v brzké době vrátí a zaujme zákonné místo velitele ozbrojených sil Nového Ruska, že ho nikdo jiný nemůže nahradit. Říká se také, že I. Strelkov je ideální “bílý” (ve smyslu předrevolučního bělogvardějského důstojníka).
Duchovní vůdčí osobnost Igor Druz je kontrarevolucionář (sám to o sobě říká) a je proti všem revolucím, zejména proti říjnové 1917. Je pro historické, to znamená carské Rusko. Nevšímá si toho, že tehdejší carské Rusko vůbec nebylo úspěšným státem, že bylo v hluboké krizi a ekonomicky bylo kolonií Západu, kterému patřil téměř celý průmysl, finanční a bankovní systém. Státní, zejména zahraniční dluh byl neúnosný.
Významný představitel povstaleckých velitelů Alexej Borisovič Mozgovoj (ukrajinsky Olexij Borisovič Mozgovij) o sobě paradoxně říká, že je ruským pravoslavným sovětským člověkem a raduje se ze získání každé nové duše pro pravoslaví, zejména když nejde o obřadnost, ale o upřímnou víru. Budování křesťanského státu a učinění z křesťanství státního náboženství (se zavedením institutu kaplanů) pro něho však znamená slepé kopírování pořádků Romanovské imperie, která byla shnilá již dlouho před revolucí.
Alexej Mozgovoj.jpg
Alexej Mozgovoj - vůdce domobrany Luganské oblasti
Jako zajímavost je možné uvést to, že A. Mozgovoj je sólistou saratovského pěveckého sboru a spolu s ním reprezentoval luganskou oblast na festivalu lidových talentů.
Povstalečtí bojovníci.jpg
Povstalečtí bojovníci
Za ideální se v mnoha povstaleckých kruzích považuje oddělení církve od světského státu, ovšem se zachováním naprosté svobody církve v náboženské sféře, navázání konstruktivní spolupráce se státní mocí a současné uplatňování vlivu církve na státní aparát. Má se za to, že obnovovat v 21. století pravoslavný stát a dávat pravoslaví status státního náboženství mohou jen nenapravitelní romantikové. Je správné, když se vojákovi, který jde do smrtelného boje dá možnost vyzpovídat se knězi, všechno ostatní se ale považuje za přehnané.
Povstalecký bojovník.jpg
Bojovník domobrany
Nelze se divit tomu, že pod prapory domobrany se postavila pouze nevelká část mužů Donbasu a mládež tam není téměř žádná. Copak by chtěl jít někdo na smrt pro vítězství nějaké kopie předrevolučního pravoslavného Ruska? Navíc, bojovníci ukrajinských sil se přece také mohou opírat o církev, a to ještě ve větší míře než proruská domobrana, snad téměř každý druhý má v kapse modlitební knížku.
Názory na morální i jinou pomoc Ruska se různí. Mnozí si sice váží Vladimira Putina, ale slepě se řídit jeho doporučeními v žádném případě nehodlají. Mají za to, že to, co chce Moskva a to, co chce “Nové Rusko” jsou dvě zcela odlišné věci. V době, kdy oficiální představitelé odštěpeneckých republik (DLR a LLR) na zasedání kontaktní skupiny v Minsku prohlašovali, že neuplatňují žádné nároky na území jiných oblastí Ukrajiny, se někteří vojenští velitelé povstalců v žádném případě nevzdávali přesvědčení, že po osvobození území svých oblastí se půjde rovnou na Kyjev. Je to například pevné přesvědčení A. Mozgového. Když mu jiní říkají, že je k tomu nutná podpora i dalších ukrajinských regionů, že dvou oblastí je málo, přesvědčeně odpovídá, že nikde není psáno, že takovou podporu mít nebudou. Že se nyní připravuje domobrana v několika dalších regionech. Jen v jedné z oblastí, že je, například, připraveno k nasazení na čtyři tisíce bojovníků. Že cílem je osvobodit od oligarchů a prodejného úřednictva celou Ukrajinu. Že již stačilo hrbit se před těmi, jejichž soukromé rozpočty několikrát převyšují státní rozpočet.
A. Mozgovoj je kategoricky proti vyjednávání s kyjevským vedením, jakož i proti federalizaci Ukrajiny. Jeho řešením je úplné vítězství nad “kyjevskou Ukrajinou”. Tvrdí, že on, stejně jako mnozí lidé Nového Ruska, nemohou žít s tou ideologií, kterou Kyjevu vnutil Západ. Nemůže pochopit homosexuální manželství, to, že vychovávat děti by neměli vlastní rodičové, nemůže uznávat nevyzrálou justici. Říká, že dřívější pevné kořeny jsou již tak zpřetrhány. A teď by se mělo lidem zakazovat, aby byli sami sebou. Říká, že právě ve válce, v boji za správné a pevné zásady, začal žít tak, aby mohl být sám se sebou spokojen. Tolik k tomu A. Mozgovoj.
Samozřejmě, nic není tak jednoduché. Války vyhrávají vojáci a generálové, výsledky zpravidla zakotvují diplomaté. A plody vítězství velmi často využívají úplně jiné společenské síly.
Z příkladu názorů a postojů vybraných osobností vedení povstaleckých bojových sil je zřejmé, jak mohou jejich světonázorové rozdíly ovlivňovat, a zejména komplikovat vojensko-politickou situaci na Ukrajině, a jistě také znesnadňovat nacházení oboustranně přijatelných kompromisních řešení.

K poměru sil a charakteru výzbroje na jihovýchodě Ukrajiny

Domobrana dvou neuznávaných republik (DLR a LLR) disponuje proměnnými počty lidských sil, zpravidla se uvádí od 19 do 23 tisíc osob. V hodnocení štábu domobrany se počítá s tím, že celkové uskupení sil soustředěné na východě Ukrajiny čítá 48 až 52 tisíc osob.
Domobrana jihovýchodu.jpg
Podle zpráv povstaleckých orgánů ze srpna 2014 má druhá strana, tzn. nasazené kyjevské ukrajinské síly k dispozici 550 až 600 obrněných bojových platforem a až 270 dělostřeleckých a raketometných palebných prostředků, k tomu ještě 15 letounů a 5 až 10 bojových vrtulníků. Povstalecké síly disponují, kromě uvedeného počtu 19 až 23 tisíci osob, až 150 obrněnými bojovými platformami a asi 50 dělostřeleckými a raketometnými palebnými prostředky.
Nehledě na trvající celkovou převahu kyjevských sil v lidech a technice, se komplexně vzato poměr sil pozvolna vyrovnává a převaha nemá již tak extrémní charakter jako v červnu nebo červenci 2014.
Doplníme ještě informace specializované mezinárodní konzultační společnosti ARES (Armament Research Services), která publikovala své poznatky o tom jakými zbraněmi bojují vojska Ukrajiny, a jakými síly domobrany DLR a LLR. Prestižní společnost především uvádí, že nejsou žádné věrohodné důkazy o dodávkách zbraní z Ruska na jihovýchod Ukrajiny, i když to Západ od samého začátku nepřestává oficiálně prohlašovat. Ve speciální zprávě sestavené společností se tvrdí to, že velké části výzbroje domobranců, od ručních až po těžké zbraně, se povstalci zmocnili buď v bojích, nebo je získali z území útvarů a skladů ukrajinské armády, policejních nebo jiných bezpečnostních složek. A skutečnost, že povstalci v podstatě bojují sovětskými nebo ruskými zbraněmi, vyplývá z historicky vzniklého a stále přetrvávajícího stupně unifikace bojových prostředků obou stran.
Autoři zprávy také konstatují naprostou převahu ukrajinských vojsk nad bojovníky Nového Ruska ve všech druzích výzbroje i v životně důležitém logistickém zabezpečení. A žádná podpora z vnějšku (i kdyby existovala) na tom nemůže nic změnit.
Zprávu vypracovali vysoce kvalifikovaní odborníci, se zkušenostmi jak z účasti ve vojenských operacích, tak i z práce v oblasti výroby zbraní. Oficiální propagandistické kruhy Západu, bohužel, ignorují takové dokumenty, jsou-li v rozporu s jejich nepodloženými tvrzeními, které mají lidi přesvědčit o tom, že příčinou všech hrůz na Ukrajině není nikdo jiný než Rusko.

Jaká budoucnost čeká Doněcko a Lugansko (“maximální” autonomie?)

Výsledkem konzultací kontaktní skupiny pro mírové řešení krize z předělu července a srpna 2014 v Minsku se stala nejen dohoda o přerušení palby na Ukrajině, ale i o možnosti zachování povstaleckých regionů v sestavě Ukrajiny v podmínkách zvláštního statusu. Experti se domnívají, že dvě kritická území mohou získat rozšířenou autonomii, avšak opakování řešení z Podněstří (jehož status prakticky znamená nezávislý stát) se neočekává.
Současnou situaci komplikuje a vyostřuje výnos prezidenta Ukrajiny P. Porošenka o prakticky ekonomické blokádě jihovýchodu země. Zejména je skutečnou tragédií rozhodnutí zbavit penzisty důchodů a sociálních dávek. Tím se velká část obyvatel staršího věku dostává do neřešitelných situací a již bez toho neúnosná situace se ještě víc zhoršuje.
Za velmi závažné se kromě snahy ekonomicky a sociálně zdeptat kritické regiony, za dané situace považují náznaky toho, že tyto kroky mohou být přípravou půdy pro další rozsáhlou vojenskou ofenzivu a definitivní silové potlačení protestního hnutí v regionu. Ze zahraničně politického hlediska je záměrem Západu “vyčistit” jihozápad Ukrajiny od ruskojazyčného obyvatelstva, které je hrozbou pro kyjevský režim. Podle společnosti ICH (Information Clearing House) se dá na Ukrajině očekávat zahájení neomezené války (podporované NATO a spojenci v Asii a na Blízkém Východě). Uvádí se, že NATO má zájem na tom, aby se z Ukrajiny stala obrovská univerzální vojenská základna USA. Kromě toho se očekává, že by se Ukrajina mohla stát neokolonií Německa, které by je zásobovala potravinami a surovinami a stala se i dalším velkým trhem pro odbyt německých výrobků.
Mnohým se situace na Ukrajině zdá být beznadějnou. Samo ukrajinské vedení nemá šanci dosáhnout pevného a trvalého vítězství v “hybridní válce”, která donedávna v zemi v plné síle zuřila. Jakékoli silové ukončení konfliktu by rozhodně konečným řešením nebylo. Ať tak, nebo tak, tato nešťastná země bude dlouho krvácet a s krutými následky války se zřejmě bude těžce ekonomicky i morálně vypořádávat přinejmenším po dvě další generace.
Je si přáti, aby se naplnil pohled amerického státního činitele, excelentního politologa a bývalého poradce pro národní bezpečnost USA Zbigniewa Brzezińského, který lituje toho, že uplynulých dvacet let nezávislosti Ukrajiny bylo pro budování lepší budoucnosti země ztraceno. Přesto však prohlásil, že ve věci budoucnosti Ukrajiny a budoucnosti Ruska má dostatek optimizmu.
 

 

středa 26. listopadu 2014

ZAJÍMAVOSTI O AMERICKÉ AGENTUŘE DARPA - 1. ČÁST
ZAJÍMAVOSTI O AMERICKÉ AGENTUŘE DARPA

1. ČÁST: DARPA - OPRAVDOVÝ AMERICKÝ HNACÍ MOTOR INOVACÍ
Tímto příspěvkem zahajujeme seriál článků věnovaný zajímavostem o vzniku a činnosti dosti známé americké agentury DARPA pracující pod přímým řízením ministerstva obrany USA pro americké ozbrojené síly. Význam a dosah její činnosti a výsledků, kterých dosahuje, však svým charakterem daleko přesahuje oblast ozbrojených sil a podstatným způsobem ovlivňuje rozvoj vědy, techniky a technologií nejen v USA, ale i za jejich hranicemi. Tento první příspěvek seriálu je svým obsahem vstupem do tématiky činnosti a přínosů jedné z nejzajímavějších vědecko-technických institucí ve světě.

Povšechná charakteristika

Ukazuje se, že opravdovou současnou americkou organizací, která vytváří skutečně převratné technologické inovace není společnost Apple nebo Google. Není to ani Boeing, Intel nebo Facebook. Skutečně mimořádným inovátorem je státní agentura USA, která je neziskovou organizací. Není nositelem tvrdého byznysu a neprodává svoje produkty na trhu. Touto organizací je Agentura pro pokročilé výzkumné projekty v obraně - DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) ministerstva obrany USA.
DARPA-logo.jpg
Agentura DARPA odpovídá za výzkum a vývoj nových technologií průlomového charakteru využitelných v ozbrojených silách USA. Cílem je zachování rozhodující technologické převahy ozbrojených sil v oblasti zbraní a vojenské techniky, zabránění možnosti, aby se nechaly Spojené státy překvapit náhlým objevením pro USA neznámých a neočekávaných prostředků s potenciálem ozbrojeného boje ve světě, které by se mohly stát hrozbou pro národní bezpečnost USA. Spolu s tím jde o podporu vzniku průlomových inovací a překlenutí propasti mezi základním výzkumem, a jeho rychlým a efektivním využitím ve vojenské oblasti. V zorném poli DARPA jsou samozřejmě perspektivní komerční inovace, a to především ty, které odrážejí vědecký a technologický význam pro národní bezpečnost USA. Přesto, ať chceme nebo nechceme, významným faktorem inspirace, intuice a invence pro oblasti vědy, techniky a technologií jsou poznatky z reálného vedení války, nebo významného ozbrojeného konfliktu. Ty vedou USA, v té či oné formě, prakticky kontinuálně. A DARPA toho umí využívat.
Agentura byla založena v roce 1958, v reakci na vypuštění první umělé družice Země v SSSR v říjnu 1957, které bylo pro USA překvapující. Taková překvapení se pro USA nadále neměla opakovat.
DARPA existuje a působí nezávisle na ostatních vojenských vědeckých výzkumných a vývojových institucích a je v USA přímo podřízena vedení resortu obrany. Zaměstnává zhruba přes 200 pracovníků, včetně necelé stovky programových manažerů. V dnes sedmi technologických branžích se pracuje průměrně asi na 250 programech. Řešené projekty jsou většinou krátkodobé (od dvou do čtyř let) a pracují na nich poměrně nevelké, speciálně vybírané týmy odborníků.  Přitom agentura obhospodařuje kolem 2000 kontraktů, grantů a dalších dohod s průmyslovými společnostmi, univerzitami a jinými výzkumnými pracovišti (laboratořemi), včetně těch, které podléhají ministerstvu obrany. Ve fiskálním roce 2013 měla DARPA plánovaný rozpočet 2,87 miliard USD (po snížení 2,66 miliard USD).
Pentagon vynakládá na oblast výzkumu a vývoje více než 75 miliard USD ročně, z toho na agenturu DARPA připadají většinou necelé tři miliardy. Pro srovnání společnosti Ford Motor Co., nebo General Motors Co. vynakládají na rozvoj výzkumu a vývoje daleko více než DARPA. Stejně tak společnosti "vysokých technologií" Intel Corp., Microsoft Corp. a Cisco Systems Inc. Nebo také farmaceutická společnost Merck & Co., Inc. Ovšem někdy méně může znamenat více, a to je případ agentury DARPA.
Od vzniku agentury, který spadá do období konce 50. let minulého století, si DARPA zajistila své mimořádné postavení tím, že vsadila na zvládnutí široké škály technologických oblastí s vysokým potenciálem efektivního rozvoje a uplatnění. Nic se nevyplatilo více než vývoj dostatečně známé sítě ARPANET s architekturou, která byla původně zamýšlena jako nástroj pro ochranu amerických počítačových sítí před jejich možným sovětským napadením. Nakonec se vyvinutá architektura použila jako základ pro současný Internet (podrobně to popisuje příspěvek s názvem "Jak se dospělo k Internetu" v tomto blogu). Tehdejší agentura (ARPA) s pozdějším názvem (DARPA) zvýrazňujícím její vojenskou orientaci, se díky tomu stala legendární.
Internet-symbolika-01.jpg
Během posledního desetiletí DARPA svoje kouzlo poněkud ztratila. V polovině dvoutisících let, pod vlivem válečných konfliktů vedených USA v Iráku a v Afghánistánu, byla DARPA nucena přijímat množství úkolů zaměřených na přímou podporu bojové činnosti, které si vyžádaly velké úsilí a zdroje. Tehdejší ředitel agentury Anthony Tether zdůraznil např. obtíže s nacházením technologií, které měly neutralizovat improvizovaná výbušná zařízení, kladená a zamaskovaná na silnicích a cestách v Iráku a v Afghánistánu. Vyzkoušeny byly tucty různých řešení. Docházelo však k tomu, že vždy, když útočníci provedli změny, ukázala se navržená řešení jako neúspěšná. Došlo k tomu, že v té době DARPA nebyla schopná vynakládat stamiliony USD z rozpočtových prostředků. Tehdejší aktuální kontrakty vyžadovaly stále více úsilí a času. Následkem toho bylo financování smělých perspektivních projektů a grantů pro přední americké univerzity dvakrát nižší.
Seznam velkých historických úspěchů agentury DARPA je mnoha odborníkům dobře znám. Zahrnuje již uvedenou globální síť Internet, "neviditelné" letouny Stealth, bezpilotní vzdušné i pozemní prostředky, a mnoho dalších. Zajímavý byl např. program zpravodajsky důležitých ("špionážních") družic fotografického průzkumu "Corona" z období kolem roku 1960, s návratem nasnímaných fotografických materiálů zpět na Zemi. Opakovaně neúspěšná vypuštění a navedení družice (12 pokusů ze 13), bez získání obrazových informací, přesto pokračovala a každé z nich bylo vždy využito pro zdokonalení systémů při dalším letu. Přes zdánlivou beznadějnost situace pak první úspěšný let v roce 1960 pokryl průzkumem 4,27 milionů kilometrů čtverečných sovětského území, což bylo více než rozloha pokrytá všemi dřívějšími průzkumnými letouny U-2 dohromady.
Pozdějším příkladem je program hypersonického kluzáku HTV-2 "Falcon", jako součásti aktivit ministerstva obrany USA – rychlého globálního úderu PGS (Prompt Global Strike), který má Spojeným státům umožnit do hodiny zasáhnout přesným úderem cíl kdekoli na Zemi a zničit jej kinetickou energií konvenční (nikoli jaderné) hlavice. Hypersonický nosný prostředek se vynese do výšky nosnou raketou (odpálenou ze země, ve vzduchu nebo na moři) z které se vypustí a dál letí rychlostí 20 Machů (Ma), jako manévrující kluzák s náporovými motory po vypočtené dráze. Program PGS má postupně snížit důraz na jaderné zbraně a do určité míry je i nahradit. O význačných současných a do budoucna plánovaných programech a projektech pojednáme dále a budou jim věnovány další příspěvky tímto zahajovaného seriálu v tomto blogu.
HTV-2.jpg
Hypersonický kluzák HTV-2 “Falcon”
V červenci 2009 nastal dlouho očekávaný návrat DARPA ke svým kořenům, a to pod vedením Reginy Duganové, která se stala první ženou – ředitelkou agentury. Ta začala hned rychleji vybírat projekty pro získání grantů a organizovat konkurzy s vysokým užitným potenciálem pro celé Spojené státy, nejen pro ozbrojené síly. Byly příklady nových cílů DARPA, které zajišťovaly "řetězení" přínosů jednotlivých projektů, včetně technologií, které umožňovaly za jednu hodinu doletět na kterékoli místo planety (PGS), získat vakcínu chránící proti pandemii, a také např. vytvořit robota, který je při činnosti rychlejší než gepard. Ne všechny výsledky plánů Reginy Duganové se dostavily v nejbližších létech, ale svoje plány přesto ustála. Jako faktory, které zajistily její rychlý úspěch, viděla R. Duganová tyto přístupy:
 • Orientace na svěží lidské zdroje (tzv. "cool-factor"). Nové průlomové projekty DARPA byly založené na principu nahromaděných "demokratizovaných" zdrojů inovací. Aby se o to probudil zájem, DARPA organizovala řadu konkurzů, které byly otevřené prakticky pro každého. Takové populární soutěžení vytvářelo kolem agentury pozoruhodné, které přitahovalo talenty. Agentura se opírala o pouhých 120 programových pracovníků, kteří měli na starosti projekty a ti podléhali každé tři roky rotaci. To vytvářelo stálý tlak a bylo zdrojem personálního doplňování. Podle R. Duganové to dalo dohromady tolik potřebnou "darpovskou" armádu technických nadšenců.
 • Využívání toho, co je ověřeno praxí (označovalo se jako "test"). Jako odchylka od tradic DARPA bylo bráno prohlášení R. Duganové, že Pentagon musí opustit praxi "zaplatit a potom udělat", která vedla k překračování nákladů a řadě špatných systémů, k zásadě "nejdřív udělat a potom zaplatit", která poté, co nový systém již dokázal své přednosti, umožňovala operativně uskutečňovat jeho sériovou výrobu.
 • Náležitý cíl ("target"). Regina Duganová ukázala, že byla v rozhodujících faktorech a správné volbě  kompetentnější a znalejší než její předchůdci. To umožnilo dosáhnout značné výhody a obecně, tolik očekávaný pokrok. Například v oblasti hypersonického letu vytyčila cíl dosáhnout rychlosti M20 (dvacetinásobku rychlosti zvuku, čili přes 6,6 km/s). Po čase agentura oznámila, že bezpilotní manévrující nosič dosáhl aerodynamického, plně řízeného letu rychlostí M20 po dobu tří minut, předtím než se ztratil. Ve stejné době, v únoru 2012, Kaigham J. Gabriel, zástupce ředitele DARPA dosvědčoval před americkým Kongresem, že neexistuje způsob jak dosáhnout rychlosti letu M20…
Samozřejmě, DARPA vůbec není neomylnou organizací. V době, kdy se v konkurujících státech soustřeďovaly nejlepší mozky na inovace pro komerční sféru, DARPA, která se stala symbolem americké vynalézavosti, sešla z cesty. Nebo, což je ještě horší, DARPA se může stát natolik úspěšnou, že soukromý sektor může odloudit její nejlepší mozky. Čím si lze například vysvětlit, že v březnu 2012 se Regina Duganová nechala najmout na práci pro společnost Google? Mimochodem, poté se R. Duganová stala starší viceprezidentkou Motorola Mobility jako součásti Google, kde převzala vedení skupiny pokročilých technologií a projektů (ATAP), a K. J. Gabriel se stal korporátním viceprezidentem a zastupujícím ředitelem tamtéž.
Činnost DARPA je trvale, v souladu se svým posláním, zaměřena na předvídání perspektivních potřeb vojenské sféry a urychlení výzkumných a vývojových prací ve vybraných směrech. Takže agentura nejen, že připravuje pro ozbrojené síly potřebné systémy, ale formuje nové pohledy na možné aplikace nových technologií pro účely vedení operací a boje.

Jak agentura funguje

Od samého vzniku je organizace svou formou unikátní. Jsa v přímé podřízenosti ministerstva obrany a maje svou takřka úplnou autonomii, působí v těsné součinnosti s dalšími vědecko-výzkumnými a vývojovým organizacemi resortu obrany (přitom si ovšem udržuje svoji nezávislost). Svojí strukturou a principy organizace se organizace DARPA jednoznačně liší od všech ostatních vědecko-výzkumných organizací resortu.
Základ organizace se opírá o tři hlavní principy, kterými jsou:
 • Omezený rozsah, pružná struktura a jednoduchost organizace.
 • Velký stupeň autonomie a osvobození od byrokratických postupů.
 • Složení vědeckého a technického personálu agentury z vůdčích osobností vědy a techniky, které dosáhly světové úrovně, spolu se stálou rotací zajišťující plynulou obměnu personálního složení agentury.
Dnes, po 56 letech existence DARPA je možné říci, že struktura a principy fungování agentury nedoznaly nijakých převratných změn. Snad jen s jednou výjimkou, kterou je posílená odpovědnost a výkaznictví. Neméně důležitou roli hraje stálá podpora agentury ze strany vedení resortu obrany USA. Vedení Pentagonu vidí, jakou cenu mají operativní týmy výzkumných a vývojových pracovníků schopných pohlížet daleko dopředu a předbíhat dobu, umně vyhodnocovat situaci, hledat a nacházet rychlá a efektivní řešení úkolů, na které jsou často jiné výzkumné organizace slabé. Proto ta silná podpora agentury a maximální ochrana nezávislosti DARPA před byrokratickými překážkami a zvyky.
DARPA_UAV Odysseus.jpg
Bezpilotní prostředek “Odysseus”
(DARPA se vždy vyznačovala nestandardním technickým řešením)
Při výzkumu a vývoji nových technických prostředků a technologií pracuje DARPA v těsném kontaktu s druhy vojsk a služeb ozbrojených sil USA. Kompenzuje se tím nepříjemná realita spočívající v tom, že útvary ozbrojených sil musejí soustřeďovat svoji pozornost a úsilí na řešení svých aktuálních a prvořadých problémů a opatření pro další rozvoj odkládají až "na někdy". DARPA se ovšem dívá dál a klade důraz na to, co je za horizontem současných problémů. Právě v tom spočívá radikální inovační charakter činnosti agentury. Poskytuje také příslušníkům ozbrojených sil možnost porozumět tomu, co se děje na přední linii vědecké fronty a čím mohou být nové objevy pro ně prospěšné.

Stručně o struktuře agentury

Jak bylo zmíněno výše, agentura DARPA si udržuje ve stavu řádově 200 až 250 státních zaměstnanců, z toho asi 140 odborníků na vybrané obory, zpravidla pocházejících ze špičkových amerických univerzit a výzkumných pracovišť předních firem a průmyslových společností. Disponuje rozpočtovými prostředky ve výši kolem dvou až dvou a půl miliard USD. Organizační struktura agentury je velmi jednoduchá, prakticky bez hierarchické struktury, pouze s dvěma úrovněmi vedení. To je podstatné pro vysokou efektivnost rozhodovacího procesu, rovný přístup a rychlý přenos informací oběma směry. V současné době DARPA sestává ze sedmi odborných výzkumných útvarů v oborech:
 • Technologie, adaptivního řízení a transferu poznatků (AEO) – výzkum v oblasti tvorby adaptivních platforem a architektur, včetně univerzálních programovacích platforem, modulárních hardwarových prostředků, multifunkčních informačních systémů, prostředků pro vývoj a projektování. Zaměření na předávání technologií, podporu bojujících jednotek a vojáků, demonstraci a ověřování technologií v polních podmínkách, a technologii tzv. "rychlé odezvy".
 • Biologické technologie s komplexním přístupem (BTO) – výzkum v oblasti technicky pojímané biologie, včetně omixové biologie, syntetické biologie, metabolických technik, genové terapie (vč. umělých chromosomů člověka) a aplikačních aspektů neurověd (zejména v oblasti elektronického nahrazování funkcí lidského mozku). Zaměření na obnovu a udržování schopností bojujících vojáků, využití energie biologických systémů a aplikací biologické složitosti v různém měřítku.
 • Vyhledávání, modelování, návrhu a stavby (DSO) – výzkum v oblasti základní fyziky, nových technologií a přístrojů pracujících na nových technických principech, energetiky, nových materiálů a vazby na biotechnologie, aplikované a výpočtové matematiky, medicínsko-biologických prostředků ochrany a biomedicínských technologií. Zaměření na vybrané oblasti fyzikálních věd a matematiky, transformativní materiály, dohledovou autonomii, nové metody vnímání a detekce, a rovněž složitost zavádění nových poznatků do praxe.
 • Inovace v informačních technologiích a kybernetice (I2O) – informační systémy pro velení a řízení vč. monitorování, technologie pro výpočetní operace vysoce náročné na výkon a produktivitu, inteligentní analýzu dat, systémy pro rozpoznávání obrazců a kognitivní systémy pro strojový překlad. Zaměření na kybernetickou obranu vojenských informačních systémů, analýzu informací s velkými objemy dat a informační aspekty zpravodajské činnosti, průzkumu a pozorování jako součásti C4ISR.
 • Technologie elektroniky, mikro-elektromechanických systémů a fotoniky (MTO) – perspektivní architektury integrovaných obvodů, algoritmy pro rozložené ukládání dat a fotonické aplikace. Zaměření na výpočetní operace, elektronický boj, biologické platformy, fotoniku, polohové a navigační systémy vč. časového řízení (synchronizace), neobvyklé koncepce a způsoby výroby.
 • Strategické technologie pro oblast tvorby sítí, adaptivnost a působení cenových mechanizmů (STO). Zaměření na automatizované systémy velení a řízení, systémy přímého řízení bojové činnosti, komunikace a sítě pro různé úrovně, prostředky pro automatizaci zpravodajské činnosti, průzkumu a pozorování, elektronického boje a kybernetické obrany, systémy pro zjišťování zamaskovaných cílů využívající nové fyzikální principy, úspornou spotřebu energií a alternativní zdroje energie.
 • Zbraňové technologie a platformy (TTO) – vzdušné, pozemní, námořní a kosmické systémy. Zaměření na perspektivní zbraňové systémy s vysokou přesností zásahu (úderu), bezpilotní zbraňové prostředky na bázi kosmických, vzdušných, pozemních a námořních platforem, perspektivní kosmické systémy pro řízení a monitorování.
UAV A160 Hummingbird.jpg
Bezpilotní prostředek A-160 realizovaný s účastí DARPA
Typickým projektem z těch, které se v agentuře řeší, je zpravidla projekt s náklady 10 až 40 milionů USD, jehož realizace je naplánována v průměru na tři až pět roků. Projekt řídí manažer projektu. Jde jak o přímé řízení odborných prací, tak i o plnou možnost disponování finančními prostředky. K práci na projektu se zpravidla přibírají kooperující organizace (až deset) nebo externí pracovníci, a také obvykle jedna až dvě univerzity. Jde samozřejmě o jakýsi "zprůměrovaný" projekt. V některých případech mohou být náklady na projekt méně než jeden milion USD, v jiných mohou činit až stamiliony USD. Paradigma managementu projektů se však v žádném případě nemění. Dokonce i při práci na projektech s vysokým rozpočtem se počty řešitelů nenafukují a sází se především na vysoce kvalifikované účastníky projektu.

Zásady personální politiky agentury

DARPA se v porovnání s jinými výzkumnými organizacemi vyznačuje zásadními odlišnostmi. Jednou z nejvýznamnějších je personální management. Pro zajištění jeho vysoké pružnosti se potřebný odborný a zabezpečující (zejména administrativní) personál zaměstnává na principu dočasnosti. Aby se zajistil příliv nových svěžích idejí, sází DARPA na čerstvé síly a stále vyhledává experty pro potřebné směry činnosti.  Manažeři řídí projekty po dobu čtyř až šesti let. Má se za to, že nejlepším způsobem jak zajistit pro agenturu příliv nových idejí je vlít novou krev do žil tím, že se na práci přizvou noví lidé se svěžími myšlenkami a názory, kteří jsou schopni zkorigovat používané pracovní postupy, nebo je dokonce zcela přeorientovat.
Manažeři projektů musejí být nejen vynikajícími vědeckými a technickými odborníky v příslušném oboru, ale musejí také mít značný podnikatelský talent, aby mohli zajistit efektivní vynakládání rozpočtových prostředků projektu. V agentuře však nemohou udělat kariéru. Zdálo by se, že je to nedostatek, vědomě se nevyužije jeden z důležitých motivujících faktorů. V praxi se však ukazuje, že tato okolnost uvolňuje manažerům projektů ruce tím, že nespojují svoje působení v agentuře s ohledy na vzdálenější osobní perspektivy. Jak zkušenosti ukázaly, v podobném postavení pracují manažeři projektů účinněji s vysoce riskantními projekty. A právě takové projekty jsou "firemním koněm" agentury DARPA.
UAV Cormorant.jpg
Dvouúčelový bezpilotní prostředek “Cormorant”
Při rozhodování o zahájení jednotlivých projektů existuje od počátků agentury DARPA pevná zásada, že výsledek projektu musí být realizován ve stanoveném termínu. Když se v průběhu prací na projektu začnou náklady na jeho řešení příliš zvyšovat, pak to automaticky vyvolá jeho redukci, aby se odvrátilo neopodstatněné plýtvání vynakládanými prostředky. Při vyhledávání lidí s idejemi pro vzdálenou perspektivu, si agentura klade za úkol vybrat takové lidi, kteří jsou schopni proces realizace svých idejí urychlit a dosáhnout jejich praktického řešení v nejkratších možných termínech. Takové práce často vyžadují vykonávat v relevantních oblastech nejen aplikovaný, ale i základní výzkum. Pak se kardinálně zkracuje doba mezi pracemi základního výzkumu a brzkým získáním třeba i nikoli nových technologií, ale provozuschopných systémů vhodných pro rychlé praktické nasazení a používání v ozbrojených silách USA. Je pravda, že v Americe se často pracuje na projektech, které v sobě nesou značná rizika. Avšak v případě jejich úspěšné realizace, je přínos mimořádně vysoký a to opravňuje jejich zahajování.

Mezi minulostí a budoucností

Je vhodné uvést změny, které za 56 let existence DARPA nastaly a týkají se tří směrů – součinnosti s komerčním trhem, podnikatelských aktivit a systémů pro společné využívání. Tyto změny lze charakterizovat takto:
 1. Ministerstvo obrany USA ustoupilo od dominance na trhu v určitých oblastech, jako je mikroelektronika, počítačová technika, komunikační systémy a sítě i některých dalších. Tato okolnost způsobila to, že ministerstvo obrany získalo jako významný zákazník vliv na trhu, který je mnohem větší, než trh pouhých vojenských systémů. Jde o vliv, který předpokládá určování směrů perspektivního rozvoje. V tomto procesu hraje DARPA klíčovou roli.
 2. Co se týká podnikatelských aktivit, v posledních letech DARPA provedla kardinální změny v praktickém provádění výzkumných a vývojových prací. S podporou Kongresu a ministerstva obrany uplatňuje DARPA ve své technické politice operativní přejímání a přizpůsobování metod praktického provádění vědecko-výzkumných prací z komerční sféry.
 3. Agentura DARPA zaměřuje své úsilí na mezioborové systémy, tj. takové, které mohou být potenciálně využívány více uživateli z různých struktur ozbrojených sil USA.
Dalším přístupem využívaným DARPA, který si zaslouží pozornost je intenzivní stimulování rozvoje, zejména skutečně revolučních, projektů v průmyslových společnostech a na univerzitách tím, že na ně vyčleňuje odpovídající finanční prostředky.
Pokud jde o přitáhnutí zájmu amerického průmyslu, organizuje DARPA pravidelné brífinky pro odhalování a specifikování problémů v různých technologických oblastech a pro nacházení možných způsobů jejich řešení. Kromě toho DARPA, také pravidelně (s periodou zhruba jeden a půl roku) uskutečňuje ve vybraných oblastech techniky a technologií vědecká a technická symposia. Uvedená opatření směřují k intenzivnějšímu rozvíjení styků s průmyslem a k přisouzení priorit jak celkovému rozvoji, tak i jednotlivým konkrétním programům. Čas od času organizuje agentura konference, na kterých se setkávají a dávají dohromady představitelé akademické vědy a aplikovaného výzkumu z oblastí, na kterých agentuře záleží.
Podívejme se, jaké pohledy se ohledně perspektiv agentury DARPA pro blízká a vzdálenější období mohou projevovat. Z jednoho pohledu by se dalo předpokládat to, že charakter činnosti agentury se v čase musí měnit s ohledem na proměnný charakter hrozeb pro národní bezpečnost Spojených států. Z jiného pohledu, je zde skutečnost ukazující, že za dobu existence agentury ji změny poznamenaly jen v nepatrné míře, což zjevně svědčí o tom, že ideologie výstavby a směrů činnosti této organizace byla zvolena velmi dobře a v základě bude moci v dalším přetrvávat.
(Pokračování dané tématiky bude následovat v dalších příspěvcích tohoto blogu věnovaných zajímavostem o agentuře DARPA)